Index rychlosti

  • Listopad 8, 2010 10.01

Index rychlosti je základní vlastnost každé pneumatiky, která je udána maximální povolená rychlost, kterou se je schopna pohybovat pneumatika po dobu 10 minut, aniž by vzniklo poškození pláště. Index rychlosti je jednoznačně popsán speciálním kódem tvořeným jedním nebo dvěma znaky. Každé vozidlo má uvedeno ve svém technickém průkazu jaké obutí pneumatik by mělo využívat, samozřejmě také parametr o indexu rychlosti. Maximální konstrukční rychlost vozidla musí být shodná, případně nižší než maximální rychlost uvedená na pneumatice.

Index nosnosti

  • Listopad 8, 2010 10.01

Index nosnosti je jeden ze základních parametrů každé pneumatiky. Udává, jakou přípustnou maximální hmotnost vozidla tyto pneumatiky dokáží bez jakýchkoliv problémů udržet. Index nosnosti se vztahuje vždy na jednu pneumatiku. U osobních vozidel je tedy index nosnosti zhruba 25% hmotnosti vozidla. Index nosnosti je popsán dvouciferným nebo trojciferným číselným kódem. Každý tento kód má přidělenou konkrétní maximální hmotnost, kterou lze zjistit z tabulek. Tuto maximální hmotnost nelze překročit. V praxi to znamená, že se vždy musíme řídit indexem nosnosti, který je uveden ve velkém technickém průkaze každého vozidla, a tímto se musíme při výběru pneu vždy řídit.